Serveis

 • Cerca i Selecció

 • Avaluació de professionals

 • Consultoria de talent

 • TRAINING PER AL DESENVOLUPAMENT DE TALENT

CERCA I SELECCIÓ DE PROFESSIONALS

Si existeix el professional, nosaltres el trobem
 • Trobar el millor talent per a la teva organització consumeix molt temps i esforç. Contractant el nostre servei t’oferim la millor estratègia de reclutament 3.0 i una acurada avaluació de la persona. Només presentem candidats que encaixin tant per la seva experiència com per les seves competències i valors.
 • Aportem experiència de 30 anys al mercat i més de 5.000 processos realitzats, treballant amb organitzacions multinacionals, nacionals i pimes.
 • Realitzem cerca i selecció de professionals tant a nivell nacional com internacional.
 • Oferim garantia de reposició. Busquem una relació a llarg termini amb els nostres clients i ho fem treballant com si fóssim part de la seva organització.

Reunión de trabajo
 • Les persones són la nostra prioritat. Mantenim una relació de màxima transparència amb els nostres candidats, facilitant la comunicació i la informació. Així mateix creiem que l’èxit en el treball s’obté a través d’una col·laboració estreta i eficaç entre professionals. Fomentem el treball en equip entre el client i nosaltres.

AVALUACIÓ DE PROFESSIONALS

Avaluar permet identificar i desenvolupar les habilitats dels equips i les persones. Si coneixes el teu equip podràs decidir estratègicament
Evaluación de profesionales

Avaluem per:

 • Analitzar l’adequació d’una persona al seu lloc de treball.
 • Analitzar l’adequació d’una persona a un futur lloc de treball.
 • Identificar el potencial.
 • Aprofundir en els punts forts i les àrees de millora.
 • Treballar en el desenvolupament de carrera.
 • Proposar objectius en un procés de coaching.

Entrevistes en profunditat, per analitzar competències.
TTSuccess Insights. Som empresa associada i experts en aquesta metodologia d’avaluació (DISC, Motivadors, Intel·ligència Emocional).
Test PAPI. Som experts en aquesta eina i estem certificats, amb la qual cosa assegurem les darreres actualitzacions.
COMPETEA. Comptem amb la certificació en aquest test de competències que ens atorga un coneixement profund en aquesta eina.
Seleccionem les proves necessàries per a cada avaluació, depenent de la posició i els aspectes a avaluar.
Grafologia. Realitzem estudis grafològics per a descriure aspectes rellevants de la personalitat de la persona avaluada.
Assessment Center: Avaluem les competències de les persones a través de l’observació del seu comportament en situacions semblants a les que es trobaran al seu lloc de treball, a partir d’exercicis creats per a cada projecte.

CONSULTORIA DE TALENT

Dissenyem projectes per assolir resultats extraordinaris a través de les persones
Soluciones HR

Organització del talent:

 • Definim el talent clau per a cada lloc i funció de l’empresa.
 • Estudiem els perfils d’alt rendiment en determinades funcions per a poder seleccionar amb criteris efectius dins d’aquesta funció.
 • Estudiem departaments o equips de treball, analitzant el potencial dels seus integrants per aplicar-lo allà on puguin obtenir un millor resultat.
 • Realitzem mapes de talent que permeten la presa de decisions de desenvolupament de les persones de l’organització.

Compromís i retenció de talent:

 • El compromís dels empleats fa referència al grau d’intensitat emocional que tenen amb la seva feina i l’organització en el seu conjunt. Avaluem i identifiquem els aspectes individuals que monitoritzen el compromís personal dels empleats amb el seu lloc i amb l’empresa.

Processos d’Inducció:

 • Dins dels programes d’inducció que moltes empreses tenen per als nous empleats, donem valor a les relacions interpersonals, en l’adaptació de l’empleat al seu nou lloc de treball. Treballem en termes d’autoconeixement, per a la comprensió de l’equip al qual pertanyerà, i perquè entengui l’estil del seu cap directe. També ajudem els caps directes a conèixer els estils, perfils i valors que els nous empleats aporten al seu equip.

Gestió del canvi:

 • Les organitzacions estan en un procés de canvi constant. Amb molta freqüència els canvis generen resistència, i per a minimitzar-la, cal comptar amb la vessant humana de les persones. Avaluem per a obtenir un inventari de canvi potencial, saber amb quins recursos personals comptem i en quines persones cal que ens recolzem

Resolució de conflictes:

 • El conflicte és fruit de diferències en les perspectives de veure la realitat, les diferències d’opinions i l’aproximació cap a les solucions. Analitzem on pot ser la base dels conflictes a través dels perfils personals dels implicats. Aquest coneixement és una eina molt útil per elaborar estratègies de resolució i evitar futurs conflictes.

Processos d’Inducció:

 • En els processos de coaching acompanyem les persones en:
  – Desenvolupament se soft skills.
  – Transició laboral i cerca de feina.
  – Orientació vocacional per a joves.

TRAINING PER AL DESENVOLUPAMENT DE TALENT

Accions que generen canvis de valor en les persones
Orientando tu futuro profesional
 • Habilitats de lideratge: Liderar la diversitat, Intel·ligència conductual del líder, Gestió del temps.
 • Habilitats comercials: Millora del rendiment comercial, Vendre amb estil, Intel·ligència emocional per a comercials.
 • Habilitats per a professionals d’atenció al client: Atendre amb estil.
 • Treball en equip: Team Building i coaching d’equips.
Necessites ajuda en els teus recursos humans?